Nå beredes grunnen for at Kongsberg-miljøet skal få status som Global Centres of Expertice.

Teknologiindustrien på Kongsberg har spilt en sentral rolle i norsk industri, og har utviklet seg til en global kompetanseklynge med verdensledende bedrifter i mange bransjer. Bedriftene har etablert sine markedsposisjoner gjennom langsiktig satsing på innovasjon, kompetansebygging og tett samarbeid med krevende kunder.

Klyngen har Systems Engineering som felles kjernekompetanse. Systems Engineering er en helhetlig måte å løse kompliserte utfordringer på ved hjelp av kompetanse og teknologi.

Tore Halvorsen, Senior Vice President, FMC Tech. Foto: FMC

Walter Qvam, Konsernsjef Kongsberg Gruppen. Foto: KG

Målrettet innovasjon

Ett av industrilokomotivene er Kongsberg Gruppen ASA. Konsernsjef Walter Qvam mener målrettet innovasjon er avgjørende viktig for utviklingen i norsk industri fremover. Qvam mener Kongsberg spiller en veldig viktig rolle i dette arbeidet.

– Vi må bidra til å styrke fremtidens kunnskapskraft. Avanserte roboter vil ta over produksjonslinjer, materialene blir mer avanserte og de fleste prosessene blir automatiserte. Disse epokeskiftene vil føre til store endringer. Vi kan gå fra outsourcing til homesourcing, sier Walter Qvam.

Innovasjonsmiljøet roses også av Tore Halvorsen som er Senior Vice President, Subsea Technologies i FMC Technologies:

- Kongsberg har en fantastisk klynge hvor det ikke er begrensninger i samarbeidet. Innenfor et lite geografisk område har vi tilgang på unik kompetanse, teknologi og god erfaring med å levere systemer for ekstreme anvendelser. Dette kan vi bli enda bedre på å utnytte ved å ha flere utviklingsprosjekter mellom bedrifter i ulike bransjer, sier Tore Halvorsen.

– Vi må bidra til å styrke fremtidens kunnskapskraft.

Kompetanseklynger er viktig for å styrke norsk konkurransekraft. Kunnskapsutvikling og kobling mellom forskning og næringsliv bidrar til å øke innovasjonshastigheten, og gjør Norge mindre olje- og oljeprisavhengig.

Rik tradisjon

I 2014 kunne Kongsberg-industrien feire sitt 200 årsjubileum. I 1814 ble Kongsberg Våpenfabrikk (KV) etablert. 200 år med kontinuerlig drift og utvikling har ført til den unike bedriftshistorien som fortsatt lever i beste velgående på Kongsberg.

KV eksisterer ikke lenger, men takket være innovative bedriftsledere, dedikerte medarbeidere og fremsynte eiere har hjørnesteinsbedriften utviklet seg til å bli en verdensledende klynge med høyteknologisk kompetanse.

Satsing på utdanning

Nærheten til den mangfoldige teknologiindustrien gjør at Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) kan tilby et bedriftsrelevant studietilbud. I dette arbeidet har NCE Systems Engineering lagt ned mye ressurser.

Masterstudiet i Systems Engineering utvikles og forbedres gjennom et tett og godt samarbeid med bedriftene. Du kan nå velge fordypning innen subsea, produkt- og prosessutvikling, industriell økonomi og innovasjon i et globalt perspektiv.

Egen fagutdanning i kompositt er også i ferd å komme på plass. I tillegg samarbeider industrien på Kongsberg med hele utdanningsløpet fra barnehage til høyskole, gjennom prosjektet Kongsbergskolen.