Og de ligger ikke på latsiden, men satser aktivt på et samarbeid som skal føre til ytterligere innovasjon i plastindustrien.

- Vi har de mest kostnadsbevisste kundene i verden. Derfor må vi arbeide hardt hver eneste dag for å opprettholde konkurranseevnen vår. Det handler ikke bare om pris, men også om å ligge i forkant og utvikle nye produkter og systemløsninger med merverdi for kunde. Derfor ble vi med i Arenaprosjektet I4Plastics, sier Geir Liaklev som er utviklingssjef i Kongsberg Automotive Raufoss.

Plastklynge

I4plastics er en bransjeklynge med utspring fra Plastnett Innlandet og består av 15 små og store bedrifter og kompetanseaktører innen plastbearbeidende industri, hovedsakelig lokalisert i Innlandet. Klyngen av bedrifter har samarbeidet gjennom flere år, og representerer en gruppe bedrifter med stor bredde og tyngde innen vareproduksjon, med fokus på materialteknologi generelt og plastmaterialer spesielt.

- Vi er helt avhengige av å ha et samarbeidsnettverk.

Gjennom I4plastics skal bedriftene samarbeide om kunnskapsbasert innovasjon og kompetanseutvikling innen material- og verktøyteknologi for å styrke sin konkurransekraft globalt.

- Vi er helt avhengige av å ha et samarbeidsnettverk hvor vi kan jobbe sammen om innovasjon og ha sterke partnere innen forskning og utvikling på dette området. Vi har også innsett at vi ikke er direkte konkurrenter, og at uansett om vi kan være det på enkelte områder, så vil hver og en av oss allikevel ha mer igjen for å samarbeide, enn å stå utenfor dette samarbeidet, forteller Liaklev.

Sterke posisjoner i globale nisjer

Mange av I4plastics-bedriftene har i dag sterke posisjoner i en rekke globale nisjer, der rask teknologisk utvikling og økt globalisering gjør det nødvendig med nye konkurransemessige fortrinn. Kravene til å ta fram løsninger raskt og å utvikle og levere mer kompliserte og systematiserte konsepter er sterkt etterspurt i markedet.

- For oss er det helt nødvendig å være engasjert, og dette samarbeidet blir viktig hvis vi skal hevde oss i en industri som bare blir tøffere og tøffere.

Dette gjør at behovet for samhandling og systemutvikling mellom bedriftene i I4plastics blir stadig større innen områdene kompetanse, forskning og utvikling, innovasjon og infrastruktur. Klyngens 3-årige Arenaprosjekt startet i august 2014, og går fram til august 2017.

- For oss er det helt nødvendig å være engasjert, og dette samarbeidet blir viktig hvis vi skal hevde oss i en industri som bare blir tøffere og tøffere.