Catapult Life Science åpnet for drift i august 2017. Hensikten er å tilby forskere, samt små og store bedrifter, hjelp til å skalere opp ideene sine.

– I dag har vi en utviklingsavdeling på Fornebu der vi hjelper til med nettopp dette. I et utviklingsløp mot kommersialisering må produktene testes og da er det som regel behov for mer materiale enn det man klarer å fremstille i et laboratorium. Enkelt forklart tilbyr vi minifabrikker der vi kan hjelpe bedriftene og forskerne med å lage mer materiale, sier Astrid Hilde Myrset som er CEO i Catapult Life Science.

Som ferdige produkter skal gjerne materialene bli medisiner, kosttilskudd eller finkjemikalier som biotekindustrien trenger som innsatsfaktorer for å produsere andre produkter.

– Det kan være snakk om mange forskjellige stoffer. Foreløpig fokuserer vi på ulike kjemiske produkter, men senere vil det også bli aktuelt med proteiner inkludert antistoffmolekyler.

Fra forskning til kommersialisering

– I dag brukes det mye ressurser på forskning innen Life Science i Norge. Det vi imidlertid har erfart er at selve utviklingsdelen har blitt for dårlig ivaretatt. Med andre ord er vi gode på forskning, men det skorter på kommersielle gevinster fra nyetableringer og industrisamarbeid, sier Myrset.

Catapult Life Science fyller en viktig rolle i dette bildet og de er allerede aktivt i gang med å hjelpe fem samarbeidspartnere med å komme videre.

Et nav for bransjen

– Vi trenger å utvikle senteret. Blant annet har vi behov for enda mer utstyr og da er det snakk om store investeringer. Derfor søkte vi nylig om å bli tatt opp i ordningen Norsk Katapult som er en ordning som skal stimulere til utvikling av nettopp slike sentre som vårt. Dessverre ble vi ikke valgt ut denne gangen, men det at vi legger ned mye jobb i denne og andre søknader til Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA har allikevel stor verdi for oss. For i arbeidet med søknaden tar vi kontakt med forskningsmiljø og små og store industriaktører over hele landet. Det bidrar til å strukturere tankene våre og gjør at vi har etablert et veldig godt nettverk, forklarer Myrset. For søknaden til Norsk Katapult jobbet vi med universiteter og universitetssykehus, flere forskningsinstitutter, Sharelab i Oslo, Barents Biocentre Lab i Tromsø og GE Healthcare i Oslo og Lindesnes, for å nevne noen.

– Nettverket er veldig viktig og gjør at vi kjenner bransjen godt. I nettverket (LSPilot.no) vil vi synliggjøre hva de ulike aktørene kan tilby, og fungere som et nav for samarbeid på tvers av hele bransjen. Det betyr at en liten gründer, eller et stort firma, som har et behov kan henvende seg til ett sted og bli kanalisert videre til rette instans for å få hjelp. Dette handler i stor grad om å utfylle hverandre isteden for å konkurrere, og det blir viktig for den videre utviklingen i bransjen vår. Det å la flere aktører få dele og dra nytte av samme høyteknologiske utstyr og få tilgang til samme kompetanse vil redusere både tid, kostnad og risiko i utvikling av nye produkter.

Må utvikles videre

Biotekindustrien passer godt inn i Norge siden vi er et samfunn med mye kompetanse og samvittighetsfulle og ansvarsbevisste medarbeidere. I tillegg blir Norges omdømme i utlandet som regel forbundet med gode verdier som grønn vekst, stabilitet, seriøsitet og høy kvalitet.

– Alt ligger egentlig til rette for at Norge skal kunne lykkes veldig godt på life science-feltet og vi er en støttespiller for bransjen allerede. Men for å kunne fylle rollen vår fullt ut er det avgjørende at vi får de ressursene som trengs for å videreutvikle senteret slik at vi kan bidra til vellykket kommersialisering og fremtidig vekst. Så vi ser etter videre finansiering, både offentlig og privat, sier Myrset til slutt.