Pål Magne Bakka

Advokat (H)/partner, Advokatfirmaet Harris

"Patentering kan bli avgjørende viktig når bedriften har et produkt eller en fremgangsmåte som de vil utnytte kommersielt, og hvor kopiering kan bli et problem."

Vebjørn Iversen

Assosiert partner, MNA, Advokatfirmaet Haavind

"Patentet gir enerett til å bruke oppfinnelsen i 20 år og gir innehaveren av patentet en omfattende beskyttelse for oppfinnelsen."

Cecilia Orheim

Advokat/Assosiert Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

"Patent sikrer enerett til oppfinnelser bedriften har gjort, og som det ofte er lagt ned mye tid og ressurser på å utvikle."