Først og fremst bør du registrere navnet som varemerke.

– Sikrer du deg varemerkerettighetene, vil du kunne oppnå en enerett til å markedsføre og selge produktet eller tjenestene dine under dette navnet, forklarer Vebjørn Søndersrød.

– Det gir et konkurransefortrinn.

Forundersøkelse

– Ethvert produkt, tjeneste eller foretak må jo ha et navn, fortsetter Cathrine Grundtvig.

– For å sikre at ingen andre kan bruke navnet, bør man søke navnet registrert som varemerke. Men før du velger navn, bør du sjekke om noen allerede bruker navnet.

– Og hvordan gjør man det?

– Søk i Google, i Patentstyrets oversikt over registrerte varemerker og på foretaksnavn i Brønnøysundregistrene, sier Grundtvig.

– Sjekk også om navnet er ledig som domene! Er det aktuelt å bruke navnet i andre land enn Norge, bør man gjøre internasjonale søk.

– Men du bør også velge et navn med et visst særpreg, skyter Søndersrød inn.

– Beskrivende ord, for eksempel «Clean Water» på et drikkevann, vil i utgangspunktet ikke kunne registreres. Ønsker man likevel et navn som til en viss grad beskriver varen eller tjenesten, kan man registrere navnet som en logo med et grafisk særpreg, svarer Søndersrød og viser som eksempel til logoene til United Bakeries og Bunnpris.

Søk bistand

– Og så bør du også registrere navnet som domenenavn, minner Grundtvig om.

– Hvor mye koster det å registrere et varemerke?

– Det påløper et gebyr i Norge fra 2 600 kroner. I tillegg bør du få profesjonell bistand til varemerkesøknaden. Men dette er en relativt billig investering. Varemerkeregistreringen varer nemlig i 10 år og kan fornyes i nye 10 år av gangen i det uendelige, avslutter advokatene.

Hvorfor registrere varemerket?

En varemerkeregistrering gir deg enerett til å bruke varemerket som kjennetegn for dine varer og/eller tjenester.

  • Et varemerke representerer din identitet i markedet. Et varemerke kan knyttes til kvalitet og omdømme, og er viktig i markedsføringen av dine produkter og tjenester.
  • Et varemerke er ofte et resultat av en betydelig innsats i form av tid og ressurser. Det er derfor viktig at du sikrer deg eneretten til ditt varemerke.
  • Eneretten innebærer at andre ikke kan bruke et varemerke som kan forveksles med ditt for varer og/eller tjenester av samme eller lignende slag som ditt merke er registrert for.
  • Hvis du kan dokumentere retten til varemerket ditt har du et godt utgangspunkt for å for eksempel forhandle om finansiering av utviklingskostnader og for å inngå salgs- og lisensavtaler med andre.
  • Eneretten gjelder bare bruk i næringsvirksomhet, for eksempel bruk av merket på selve varen, på innpakningen, i reklame, i forretningsdokumenter, i muntlig omtale eller på annen måte. Eneretten hindrer ikke privatbruk.

Kilde: Patenstyret.no