Immaterielle rettigheter (IPR) representerer mange ulike virkemidler for beskyttelse av åndsrett. Disse berører alt fra registrerte rettigheter og ren publisering, til ytterpunktene hemmelighold og bedriftshemmeligheter.

– IPR er essensielt for å fremme videre innovasjon og forskning, sikre investeringer, og oppnå en bedre forhandlingsposisjon i samarbeidsforhold, innleder Arne Lund Kvernheim, Senior Partner i Bryn Aarflot.

Konsekvensene er store

Kvernheim opplever at både etablerte miljøer og nyutdannede ikke er klar over omfanget IPR har i den daglige driften, spesielt vedrørende patentering.

– Det er flere faktorer som kan være til hinder for patentering, uten at man nødvendigvis er klar over det. Man bør være bevisst på hva man ikke bør prate om eller publisere, både offentlig og privat.

Kvernheim forklarer at man i noen typer virksomheter sikrer handlingsrom innenfor mindre viktige forretningsområder ved å publisere forskning i fagmagasiner, og dermed hindrer patentering av denne forskningen.

– Registrerte rettigheter (patent, design, varemerke) bør derimot benyttes
hvis målet å tiltrekke investorer, sikring av investeringer og fremtidige inntekter, samt å øke verdien på selskapet, forteller han.

Klare regler

Man kan også ønske å skape verdier gjennom patentsøknader. Han forklarer at det da er fornuftig å tenke de ulike produkter og markeder og søke flere patenter på et tidlig tidspunkt.

– Patentering er et spill med nokså klare regler. Man kan sikre seg enerett i 20-25 år hvis man går riktig frem. IPR-strategi er et verdifullt verktøy for ikke å gå glipp av muligheter i fremtidig næringsutvikling, avslutter han.