– I dagens konkurransesituasjon utgjør informasjon en stadig større del av verdien av virksomhetens verdi. Hos stadig flere er dette den viktigste eller eneste verdi. For forskningsinstitusjoner, teknologileverandører og annen kreativ virksomhet kan informasjonsverdiene typisk utgjøre hele grunnlaget for bedriften, forteller Fredny Bade, partner i Advokatfirmaet DLA Piper Norway.

Bedrifter bør bevisstgjøres

Hun opplever at norske selskaper ofte legger for liten vekt på strategier rundt eierskap til eget arbeid.

– Det er viktig å vite både hva som representerer verdifull informasjon, og hvordan man skal beskytte og håndtere denne informasjonen. Det er flere rettslige virkemidler tilgjengelig  gjennom patentering, eller hemmelighold, herunder gjennom sikkerhetsstempling av dokumenter, fysiske sikkerhetstiltak. Regulering av disse spørsmål i kontrakter med eksempelvis samarbeidspartnere og egne ansatte er også sentralt.

Bade påpeker at fokus på informasjonshåndtering må komme fra ledelsen, for så å implementeres i hele organisasjonen som en bedriftskultur.

– Sikring og håndtering av informasjon er noe mange bedrifter ikke har et tilstrekkelig bevisst forhold til. Dette viser også rapporter fra Næringslivets Sikkerhetsråd.

– Det er sentralt å vite hvem som har tilgang på hvilken informasjon som tilhører en virksomhet. Det er derfor også viktig å ha kontroll på hvordan informasjonen oppbevares og sikres mot urettmessig tilgang. Kritisk informasjon bør også være dokumentert i bedriften, herunder er det viktig å ha kontroll på viktige ledd i en utviklings- eller produksjonsprosess.

Kan få store konsekvenser

Manglende evne til identifisere bedriftshemmeligheter kan føre til tap i rettslige tvister angående eierskap eller inngrep. I verste fall kan man også miste retten til å produsere eller selge eget produkt eller tjeneste.  

– For å bli sett på som en seriøs aktør er det også viktig å kunne forsikre andre parter om at virksomheten er et trygt sted for næringsutvikling. IPR sikrer ikke bare teknologi og motvirker tvister; det er også et viktig verktøy for å tiltrekke de beste hodene, samarbeidspartnere og investorer.