På 70-tallet var Mosambik en av verdens største produsenter av cashewnøtter, men etter mange år med borgerkrig har store dyrkningsområder ligget brakk. Det å rydde skogene og starte opp produksjonen igjen kostet mye for bøndene, og uten stabile kunder var motivasjonen for å stelle og beskjære skogen dårlig.

Mange småbønder

Så dukket den ideelle organisasjonen Norges Vel opp i Nampula-provinsen i Mosambik, og de tenkte at gode, stabile cashewnøtter kunne være interessant for Den Lille Nøttefabrikken i Brynild Gruppen.

– Norges Vel tipset oss om at det var et uutnyttet potensial i Mosambik, og i dag kjøper vi inn nøtter fra mer enn 4000 småbønder i landet. De eier alt fra ti til 100 trær hver, og driver med nøtteproduksjonen i kombinasjon med annet landbruk, sier kategorisjef i Brynild Gruppen Hilde Sandmæl.

Hun forteller at det fortsatt er mye mer skog som kan dyrkes og bygges opp i Mosambik, så potensialet for større produksjon er der dersom det blir behov for det.

– Bøndene leverer nøtter til en bondekooperasjon som Norges Vel har vært med å bygge opp, så vår kontakt med de som dyrker nøttene går gjennom denne, sier hun.


Siden 2014 har over 4000 bønder i Mosambik levert nøtter til over to millioner solgte poser i Norge. Foto: Brynhild Gruppen


 

Alt gjøres lokalt

Cashewnøttene vokser på trær, og i motsetning til andre nøtter, som gjerne dyrkes på store plantasjer, dyrkes disse i hovedsak i mer spredt skog. Selve nøtten vokser ut fra treets pæreformede frukt, og hvert casheweple har kun en cashewnøtt.

Den eksklusive, lille nøtten ligger med andre ord ikke inni fruktkjøttet til eplet, men i den mørke utveksten på undersiden av frukten, og botanisk sett er cashewnøtten et frø og nært beslektet med mango og pistasjnøtter.

– Tradisjonelt har cashewnøttene blitt høstet og sendt ut av Afrika for knekking og rensing, men ved å bidra til at dette gjøres i Mosambik mangedobles verdiskapningen. Når skallet tas av råvaren, blir verdien nemlig hele fem ganger så høy, sier hun.

For oss forbrukere er det også en stor fordel at alt arbeidet gjøres lokalt. Da vet vi akkurat hvor produktet vi kjøper i butikken kommer fra, og når alle nøttene produseres samme sted, betyr det også forutsigbarhet når det gjelder smak.  

Nye cashewtrær

I samarbeid med Norges Vel har Brynild Gruppen opprettet et utviklingsfond der en andel av salget i Norge går tilbake til Mosambik. Treplanting og opplæring er noen av tiltakene som er satt i gang takket være fondet.

– Planting av trær sammen med opplæring kan mangedoble inntekten for bonden, og siden 2014 har utviklingsfondet bidratt til planting av nesten 90 000 nye cashewtrær. Dette har for øvrig også positive effekter på jordsmonn og klima, sier Sandmæl.

Hun forteller at de 4000 bøndene i den samme perioden har levert nøtter til over to millioner solgte poser her i landet.

– Vi mener dette kan kalles nøtter som nytter, sier hun.

Storforbrukere av cashew

Vi nordmenn er veldig glade i cashewnøtter, både alene og i nøtteblandinger, og vi bruker dem både i mat og som snacks.

– Dette betyr langsiktighet for bøndene, som igjen er på vei til å bygge opp Mosambik som en viktig produsent av cashewnøtter. De vet nå at de får solgt nøtter til fornuftig pris i årene som kommer, for vi har planer om å kjøpe cashewnøtter fra Mosambik i mange år fremover, sier hun.

Den norske importøren på sin side vet at de får levert nøtter av stabilt god kvalitet, samtidig som det føles godt og bidrar til verdiskaping, bedre levekår og frihet for bønder i Mosambik.

– Det er godt å vite at vi er med på å skape arbeidsplasser – både blant bøndene og fabrikkarbeiderne som renser nøttene før de selges til norske forbrukere, sier Sandmæl.