Av Marit Kjærstad, Solberg & Hansen

Kaffen har sin opprinnelse fra Etiopia, der den ble oppdaget av munker omrking år 500. I dag er Etiopia et av verdens fattigste land. Få vet at land som Etiopia har hatt en befolkningsvekst fra 42 millioner innbyggere i 1986 til 102 millioner i 2016. Behovet for mat til den økte befolkningen er enormt. Dette skaper en landbrukskrise der dyrket mark pines ut for å maksimere avlingene. Etterlatt står landområder igjen som ørken. Rovdrift av jorda skaper en kortsiktig strategi for landbruk og medfører at dyrkbart areal blir mindre.

Lett å glemme råvaren

Hjemme i Norge er allmennkjente uttrykk som "kaffebesøk", "morgenkaffen" og "kaffepause" blitt en del av vår norske mat- og drikkekultur. Likevel er det få som tenker nøyere over innholdet i kaffen man nyter hver dag. Det er en fjern tanke at det svarte brygget i koppen stammer fra røde bær som henger på trær i fjellområder på den andre siden av jordkloden. Det er rett og slett lett å glemme at kaffe er en råvare og et jordbruksprodukt dyrket i hardt pressede utviklingsland.

Naturen først

På kaffefarmen Tade i Etiopia driver Tesfaye Bekele Degaga etter økologiske prinsipper og er ikke i tvil om at naturen må stå i sentrum for å skape et bærekraftig landbruk. Tesfaye er utdannet agronom og så på nært hold hvordan store skogsområder ble hugget ned, og hvordan det ble dyrket til jorda ikke tålte det lenger og sto igjen som ørkenområder. Han er over gjennomsnittet opptatt av miljø, og ikke minst hvordan naturen påvirker bønnene han dyrker. 

«Noen bønder forsøker å maksimere avlingene ved å hogge skogen. Innen kort tid ligger dyrkeområdene brakk i ørkenliknende områder. For meg kommer naturen først. Jeg lar kaffen vokse i en skog av skyggetrær slik at jorda ikke tørker ut, og lar gress og løv ligge på bakken for å bli jord og bli en del av naturens kretsløp.» forteller Degaga.

Bonden fra Etiopia ser viktigheten av å ta vare på omgivelsene. «Naturen kommer først for meg, men vi må også bry oss om menneskene». Derfor har Etioperen laget en egen skole for barna i området ved farmen og han betaler arbeiderne etter «åpen bok»-prinsipper for å skape stabilitet og forutsigbarhet.


Selvforsynt kaffefarm. Tade farms er selvforsynt med nye kaffetrær gjennom dyrking av nye planter, kalt nursery. Foto: Solberg & Hansen


 

Bærekraftig handelsmodell

Flere norske aktører innen spesialkaffe arbeider for et mer transparent og åpent kaffemarked. Det Oslo-baserte brenneriet Solberg & Hansen har lenge jobbet langsiktig med kaffegårder og produsenter i noen av verdens fremste dyrkeområder, deriblant Degaga i Etiopia. 

– Vi har kjøpt råvarer fra Tesfaye i nesten ti år nå, forteller forsyningssjef Torgrim Woll i Solberg & Hansen. Før han fortsetter: – For å finne den beste kvaliteten på kafferåvaren jobber vi utelukkende med mennesker som tør å ha langsiktige perspektiver. Det er grunnlaget for vår forretningsmodell. God kaffe skapes gjennom rettferdig handel, med kaffepriser som gjenspeiler råvarekvaliteten, bygget på langsiktige samarbeid som fremmer utvikling, kvalitet og bærekraft.

Bevisste kaffebarer

Det få forbrukere er klar over er at norske kaffebarer er i verdenseliten i bærekraftig handel. Få andre næringer setter direkte handel, miljøhensyn, arbeidsforholdene til arbeidere og sosiale tiltak i produksjonsland høyere enn norske kaffebardrivere.

– Vi møter høye krav fra de som kjøper kaffe til kaffebaren sin i Norge, derfor må vi alltid kunne svare for hvor kaffen kommer fra og hvordan forholdene er der den er dyrket, forteller Woll. Videre kommer han med en oppfordring til forbrukeren: – Sjekk ut om kaffen som serveres på din kaffebar kan spores tilbake til farmeren, dette gir en god indikasjon på hvordan kaffen er kjøpt og kontroll på dyrkeprosessen.