The Life Science Cluster, eller TLSC som det gjerne kalles i kortform, er et klyngesamarbeid som er opprettet for alle typer bedrifter og organisasjoner som holder på med livsvitenskap i en eller annen form.

– Livsvitenskap spenner veldig vidt. Du kan bruke denne kunnskapen for å utvikle nye energiformer, til å kurere sykdommer innen medisinens verden, du kan bruke det til å fremstille nye materialer eller til å lage nye typer fôr, bare for å nevne noe, sier Marius Øgaard som er administrerende direktør i TLSC.

TLSC ble stiftet våren 2016 etter et initiativ fra livsvitenskapsaktørene i Blindernmiljøet, og støttes av Universitetet i Oslo, Inven2 og Oslotech. Miljøet er stort og ressurssterkt, og omfatter flere av Norges ledende aktører innen forskning og teknologi i denne sektoren.

– Hele økosystemet får være med i dette klyngesamarbeidet. Vi har med de som kjøper og de som selger, vi har med forskningen, regulerende myndigheter, rådgivere og leverandører av både spesialprodukter og spesialisttjenester. Deltakerne får en mye enklere tilgang til alle de innsatsfaktorene som en bedrift trenger for å komme i gang. Grunntanken er at hver enkelt som er med i samarbeidet blir sterkere på grunn av tilknytningen de har til det øvrige økosystemet, fortsetter han.

Et kraftsentrum

Et av formålene til TLSC er at de skal bygge et så tett nettverk av bedrifter, forskere, investorer og industri, at Oslo på sikt blir det fortrukne stedet for nyetableringer innen livsvitenskap.

– Vi skal tette igjen hullene der vi har mangler, bli enda bedre på det vi allerede er gode på og dyrke frem de områdene der vi kan bli aller best, forklarer han.

Stor aktivitet

Siden starten har TLSC hatt minimum et arrangement hver måned, og flere enn 200 ulike bedrifter har deltatt. I dag teller de 60 medlemmer og har satt ned flere arbeidsgrupper som holder på med konkrete prosjekter:

– En av arbeidsgruppene arbeider for eksempel med hvordan vi kan dele ulike ressurser, enten det dreier seg om ekspertise eller ulike typer utstyr. I noen tilfeller kan det være snakk om å gå sammen om å dele utgiften til en ny investering som flere kan bruke, i andre tilfeller snakker vi om å leie ut utstyr den tiden man ikke bruker utstyret selv. For å synliggjøre alle delbare ressurser, og for å kunne administrere delingen av dem, utvikler delingsgruppen en egen applikasjon som på mange måter fungerer som Airbnb-appen, sier Øgaard.

Et annet område er utvikling av unge talenter, der Oslotech står som facilitatoren som kobler unge talenter sammen med bedrifter som har intership-programmer.

– Vi holder også på å etablere noe vi kaller Sharelab. Dette er et laboratorium og en ny inkubator for oppstartsbedrifter innen biotech, tilføyer Øgaard.

Høye ambisjoner

– Hensikten med TLSC er også å få mer verdiskapning ut av de 4,8 milliardene som brukes i forskning på dette feltet hvert år. Per i dag kommer det for lite vekst og verdiskapning ut av forskningen. Ambisjonen vår er å forbedre dette bildet.

– Avslutningsvis kan jeg også nevne at universitetet planlegger et nytt livsvitenskapsbygg som etter planen står ferdig i 2024. Det vil også åpne nye muligheter for mer verdiskaping i Norge innenfor livsvitenskap.