Forskerne i nettverket forsøker å finne løsninger som gjør at energi blir brukt på en mer gunstig måte. Smarte byer er ett av satsningsområdene.

- I en bærekraftig by har man planlagt teknologibruken på en slik måte at energien blir brukt smartere, forteller Siri Kalvig, Storm Weather Center-gründer og tidligere værdame på TV2.

Renere energi

Kalvig mener byene er nøkkelen til å løse klimakrisen. Det er her folk flest bor og byene står for mye av forurensningen.

- Kompakte byer med et godt kollektivsystem blir viktigere. Bærekraftige bysamfunn vil føre til at utslippene går ned, og at luftkvaliteten øker, sier hun.

For å skape bærekraftige byer og samfunn, må man bytte ut olje, kull og gass, med renere energikilder.

- I fremtiden vil flere og flere lage sin egen energi. Det kan være ren energi fra vindmøller på taket, solcellepanel på veggen eller fra en geotermisk brønn i bakken, sier Kalvig.

Bedre energibruk

I Norge økte utslippene fra veitrafikk med 31 prosent fra 1990 til 2014. Derfor er det viktig med smarte, innovative kollektivsystemer og tilrettelegging for el-biler.

Kalvig forteller at digitaliseringen av samfunnet kan bidra positivt til denne planleggingen.

- Det at alle går med en liten datamaskin i lommen, gjør at man vet hvor folk oppholder seg. Dette gir en ny innsikt i hvordan man skal legge opp kollektivtrafikk, hvor man plasserer el-bil-ladere, og så videre, sier hun.

Forskerne i forskningsnettverket jobber blant annet med hvordan energien kan deles og brukes mer effektivt.

- Dersom du for eksempel skal reise bort på ferie i et par uker, kunne du ha delt strømmen din med naboen, eller kanskje solgt den tilbake til leverandøren. Professor Chunming Rong leder en aktiv forskergruppe på dette feltet, sier Kalvig.

- I et av forskningsprosjektene som professor Oluf Langhelle er involvert i, ELinGO-prosjektet som eies av Statens vegvesen og koordineres av Sintef, utforskes mulighetene for at el-biler kan lades mens de kjører, ved hjelp av induksjonslading. Dette er både miljøvennlig og effektivt, sier hun.

Pilot for smart by

Sammen med Manchester i Storbritannia og Eindhoven i Tyskland deltar Stavanger i Triangulum. Det er et femårig EU-prosjekt som skal bidra til å utvikle smarte løsninger for fremtidens bærekraftige byer.

Stavanger skal blant annet prøve ut nye løsninger for energistyring, etablere en ny energisentral, basert på 75 prosent fornybare energikilder, og teste ut batteridrevne busser i ordinær rutetrafikk.

UiS er ansvarlig for å utvikle IT-løsninger og for å drifte senteret som skal lagre de store datamengdene som samles inn fra brukerne innen transport, helse og energiforbruk i de tre deltakerbyene.

Dataene blir grunnlaget for å utvikle smartere løsninger som blant annet skal gi bedre trafikkflyt, raskere og sikrere helsetjenester og mer effektiv bruk av energi.

På smartbykonferansen Nordic Egde Expo i Stavanger tidligere i år, ble dette og andre teknologiske løsninger for byer, bedrifter og private hjem presentert.

- Det handler om å ta i bruk og tilpasse teknologien slik at vi kan skape de hjemmene og byene vi ønsker å leve i, sier Kalvig. 

Gradvise endringer

Kalvig er glad for at verdens politikere endelig tar klimaendringene på alvor. Hun tror likevel at innføringen av bærekraftige tiltak er en prosess som vil skje gradvis.

- Det er vanskelig å gi et tidsperspektiv på dette, men vi er avhengige av et godt samspill mellom akademia, næringsliv og politikere, sier Kalvig.

Hun påpeker at Stavanger befinner seg i en veldig innovativ landsdel hvor den jærske entreprenørånden gjør seg gjeldende. Offshorekompetansen i regionen er i verdensklasse og den er det god bruk for i nye næringer. To eksempler på det er Shoreline og Gwind, som er selskaper innen offshore vindenergi og springer ut fra forskning gjort ved Universitetet i Stavanger.

- Her spiller også Validé en viktig rolle. Teknologioverføringskontoret løfter frem gode ideer og stimulerer til smarte og grønne næringsetableringer i regionen. Det viktige er at vi er i gang, legger Kalvig til.