– Det Norge betaler for medlemskapet i den europeiske romfartsorganisasjonen European Space Agency (ESA), gir medlemskapsrettigheter og deltakelse i de obligatoriske programmene til organisasjonen. I tillegg kan de enkelte landene betale en deltakeravgift basert på egen interesse for prosjektene som man ønsker å være en del av, for eksempel fordi man har industri som er konkurransedyktig innenfor dette feltet, sier Onno Verberne som er ansvarlig for romfart i Nammo.

I den tøffe kampen om internasjonale oppdrag er ESAs frivillige programmer det viktigste verktøyet for å posisjonere den norske romindustrien. De norske bedriftene som har deltatt i ESAs teknologiutviklingsprogrammer har opparbeidet seg solid kompetanse og nå høster mange av dem fruktene av samarbeidet i form av verdifulle kontrakter:

– Det er viktig at vi er med på de frivillige ordningene i ESA. De gir mye arbeid tilbake til Norge og det er summen av de obligatoriske og de frivillige ordningene som avgjør hvor mye Norge får igjen for det vi betaler inn i medlemskap, fortsetter Verberne.

Et viktig samarbeid

ESA-samarbeidet består av 22 medlemsland. Samarbeidet er viktig for hvert land som er med, men det er også svært viktig at landene går sammen om Europeiske fellesløsninger.

– Innen romfart konkurrerer Europa mot store globale aktører som ofte har nytt godt av at statlige investeringer knyttet til forsvar og sikkerhet har dekket betydelige deler av grunnkostnadene. Innen europeisk romfart er omfanget av slike investeringer mye mindre og derfor er det viktig at vi samarbeider godt slik at Europa kan hevde seg innen hele romsegmentet, enten det er rakettoppskytinger og industrikompetanse, samfunnsnyttig bruk av satellittdata eller vitenskapelig utforskning av verdensrommet, sier Verberne.

Etterlyser større forutsigbarhet

Norge er en stor forbruker av romrelaterte tjenester. Vi bruker blant annet tjenestene til formål som navigasjon, sjøredning, kommunikasjon og havovervåkning. Norge har også en rekke internasjonalt konkurransedyktige bedrifter som leverer varer og tjenester til ESA. Det betyr at ESA på mange måter blir den norske romindustriens hjemmemarked. Flere av de norske bedriftene har, gjennom sine leveranser til ESA, etablert markedsandeler i det internasjonale frie og åpne markedet. I innstillingen som næringskomiteen sendte til Stortinget i høst peker flertallet på at det bør utarbeides en romstrategi i Norge. Formålet er å skape forutsigbare rammebetingelser. Komiteen skriver blant annet: "Et bredt og målrettet samarbeid – gjennom en norsk romstrategi – kan ta norsk romindustri fra en nisjeindustri til en bred høyteknologisk industri som kan skape mange nye arbeidsplasser i en tid der omstilling til nye næringer er viktig".

Miljøvennlig rakettmotorteknologi

Nammo er i ferd med å realisere en helt ny industriell aktivitet basert på miljøvennlig rakettmotorteknologi. Den er utviklet i en slik samarbeidsmodell med ESA. Nammo har tatt fram kraftige hybride rakettmotorer for bruk på sonderaketter, og potensielt også på mindre bæreraketter for nano-satellitter, og er nå ledende i Europa med denne ettertraktede teknologien. Samme teknologi kan også brukes i mye mindre utgave til framdrift av satellitter og posisjonskontroll av romfartøy. Denne teknologien er nå valgt for neste generasjon av øverste trinnet til Europas minste bærerakett VEGA og det foregår en oppbygging av arbeidsplasser på Raufoss knyttet til dette prosjektet og til flere nye oppdrag.

– Vi ser nå på mulighetene for å bygge en helt ny fabrikk for å bygge disse motorene i stort antall i Norge. Dette vil være et veldig viktig skritt fremover for hele industrien, da vår teknologi vil kunne erstatte svært giftige løsninger, og vi gir dermed kundene et grønt alternativ som vil være både billigere og sikrere enn det som finnes i dag, avslutter Verberne.