Nammo har vært involvert i prosjektet med ekspertise innen jetdrivstoff og jetmotorer. I det komplekse prosjektet har selskapet levert separasjonsmotorer, akselerasjonsmotorer, og en sikringsmekanisme for pyrotekniske komponenter.

- Vi ble involvert i prosjektet på begynnelsen av 90-tallet da ESA gikk fra Ariane 4 til Ariane 5. Med bakgrunn i vår kompetanse på rakettmotorer vant vi oppdraget i konkurranse med andre europeiske bedrifter. Vi har blant annet levert 16 motorer, såkalte seperasjonsboostere, som sørger for at startmotorene kobles av bæreraketten på en sikker måte, sier Turi Røyne Valle, Space Director hos Nammo.

- I tillegg leverer vi fire akselerasjonsmotorer som aktiveres etter at hovedmotoren har sluttet å brenne. Disse gir bæreraketten den siste kraften slik at satellittene kan plasseres i riktig bane. Til sammen leverer vi 20 rakettmotorer til hver oppskytning, sier hun.

Samarbeider om sikkerhetsmekanisme

Nammo og Kitron samarbeider nå med å forbedre designet på en hovedkomponent i sikringsmekanismen til rakettmotoren.

- Sikringsmekanismen som leveres i samarbeid med Kitron består av en aktuator og en pyroboks som sørger for at det er fri gang ved pyroteknisk antennelse. Mekanismen skal sørge for at dette fungerer til riktig tid. Om det skulle oppstå en feil i detonatorene vil sikkerhetsmekanismen sørge for at ingen av motoren settes i gang, sier hun.

- Tidligere hadde vi en del kvalitetsproblemer med en fransk leverandør og ønsket derfor å finne en norsk leverandør. Kitron ble valgt til å utvikle produksjonsprosessen og gjennomføre testing slik at den innfrir kravene til Ariane 5. Kitron har vært en god samarbeidspartner både på design, lodding, produksjon og testingen, sier hun.

Gjennomfører tester

Prosjektet er nå midt i utviklingsfasen hvor det gjennomføres tester av en forbedret sikringsmekanisme kvalifisert til bruk på Ariane 5.

- Vi står for produksjon, mekanisk sammenstilling, elektronikk og omfattende testing av aktuatoren i sikringsmekanismen. Aktuatoren er et lite kammer med en fysisk sperre som gjør at om det skulle oppstå feil mens den står på bakken vil ikke raketten tennes, forklarer Frode Ilebekk, Business Development Manager hos Kitron.

- Vi har utviklet en testplattform som er basert på standardisering av ulike verktøy. Vi bygger nå mye kompetanse rundt dette og er konkurransedyktige på internasjonale prosjekter. Med økt kompetanse kan vi også gjenbruke oppsettet og redusere tidsforbruket ved nye prosjekter, sier Ilebekk.

Klar til oppskytning i 2017

Planen er å ha en ferdig utviklet og forbedret sikringsmekanisme med ny aktuator kvalifisert til bruk på Ariane 5 tidlig i 2017.

- Design, testing, dokumentasjon, og planlegging av produksjonslinjer er gjort etter avtalte tidsfrister slik at vi kan levere sluttproduktene innen fristen i 2017, sier Røyne Valle.

- Mulighetsrommet innen europeisk romfart er der for oss akkurat nå og det må vi utnytte. Potensialene er så store at det er på tide med en langsiktig nasjonal romfartsstrategi, avslutter hun.