Norut – Northern Research Institute - er et tverrfaglig forsknings- og innovasjonskonsern med hovedkontor i Tromsø. De har cirka 130 ansatte totalt og rundt 30 av disse arbeider med fjernmåling og jordobservasjon.

Miljø- og beredskapsdata

Ved hjelp av radarsatellitter og optiske satellitter kan Norut overvåke strøm, vind og bølger, men de kan også detektere for eksempel oljesøl, vanninnholdet i snøen, snøskred eller endringer i vegetasjon. Radarsatellittene er ikke avhengig av fint vær, men ser gjennom skyene og brukes blant annet til overvåking av farlige fjell:

- En radarsatellitt 800 kilometer fra jorda kan måle bevegelser på bakken helt ned på millimeternivå. Vi ser på forskjellen på bilder over tid, og slik kan vi måle hvor mye fjellet har beveget seg, forteller Ivan C. Burkow som er konsernsjef i Norut.

- Deler av Oslo synker, noe som skaper problemer for rør og annen infrastruktur, data knyttet til dette er det Norut som leverer, tilføyer Burkow.

Kombinerer data

I tillegg til satellitter bruker Norut også ubemannede fly.

- Teknologien vi har utviklet for å håndtere data fra satellitter har vi overført til ubemannede fly. Vi får mye bedre informasjon når vi kombinerer dataene fra både satellitter og fly. I tillegg utvikler vi nye IKT-løsninger både for styring, men også for å visualisere dataene på en bedre og brukervennlig måte.

- Bruksområdene er mange og det er en viktig politisk oppgave å sikre konkurransekraftige rammebetingelser for anvendt forskning og utvikling, slik at mulighetsrommet som ligger der blir utnyttet best mulig. Det er på den måten vi kan omstille Norge og øke konkurransekraften i fremtiden, avslutter Burkow.