- Rakettprosjektet som har fått navnet North Star, er et samarbeidsprosjekt mellom ASC og Nammo hvor vi utvikler en hybrid rakettmotor, en motor som ikke kan eksplodere, og hvor man kan kontrollere skyvekraft og retning mens raketten flyr. Raketten er langt mer miljøvennlig en de vi benytter i dag, forteller Kolbjørn Blix Dahle.

Rakettmotoren skal testes live i september, da skytes den første raketten ut i verdensrommet.

Forprosjekt på Andøya

På Andøya har de også utført en realitetsstudie for å se på mulighetene senteret har for å bli et oppskytingsfelt for satellitter. Prosjektet har hittil blitt støttet med 1,3 millioner kroner fra Nordland fylke, og målet er å ha på plass et forprosjekt som blir styrets beslutningsgrunnlag for en eventuell realisering av prosjektet.

- Forprosjektet skal være ferdig i september, så det blir en spennende måned for oss, avslutter Blix Dahle.

Utsikt fra en tidlig konstruksjonsfase over Alomar i 1993. Foto: ASC
Illustrasjon som viser SHEFEX 2 i den avgjørende fasen av oppdraget. Hastigheten vil være i overkant av 10 mach. Foto: ASC
Alomar sett fra luften i 2010. Foto: ASC