Med det økende forbruket av fornybar energi, oppstår det også noen utfordringer underveis. Den grønne energien har ikke den samme stabiliteten som tradisjonell energikraft har, da dette varierer i takt med vær og vind.

- Det er mer enn nok kraft å ta av, men kvaliteten på den nye grønne kraften er varierende og frekvenskvaliteten forringes, sier Andreas Myhre, direktør for kraftforvaltning i Los Energy.

Han forklarer videre at for mye samtidig bruk, som at hele Norden lager middag på samme tid, kan skape flaskehalser som hindrer normal effekt i strømnettet.

Skru av

Ved å la strømleverandøren styre bedriftens strømforbruk på detaljnivå, kan de være med på å opprettholde balansen i kraftnettet og slik sett bidra til en samfunnsøkonomisk gevinst.

- Forenklet kan man si at de bedriftene som har mulighet til å slå av strømmen der det er mulig, gir med denne teknologien strøm til virksomheter som ikke har anledning til å redusere forbruket, sier Myhre.

I tillegg vil den bedriften som slår av strømmen på bestemte strømkurser i en gitt periode, tjene penger på å selge den ubrukte kraften tilbake til strømleverandør.

Væravhengig

En produksjon på ti prosent ny, fornybar energi vil føre til utfordringer i strømnettet, også kalt frekvensutfordring. Med større fleksibilitet, men også mindre forutsigbarhet, er det viktig å ha en teknologi som bidrar til å jevne ut effekttoppene når været ikke er optimalt for produksjon av fornybar energi.

Ved å slå av strømforbruket i et utvalg kurser, for deretter å selge denne overskuddsenergien videre til strømleverandøren vil man kunne opprette balanse i effekttoppene omtrent umiddelbart.