Av Tove Pharo Ronde, daglig leder og navnutvikler i NameAbrand AS

Det foregår en kontinuerlig kamp om det unike og særegne, om å ta posisjon. I en slik sammenheng bør et navn helst representere en positiv verdi for virksomheten, og ikke et handicap. Navnet bør forankres i grunnleggende prinsipper i merkebyggingen. I tillegg må navnet tilpasses kompliserte regler for registrering og beskyttelse.

Et godt navn bør:

  1. avspeile de verdier som er nedfelt for virksomheten
  2. inneha særpreg; være unikt i forhold til dine konkurrenter
  3. ikke bety noe negativt i markeder der navnet skal markedsføres
  4. være registrerbart som varemerke i relevante markeder
  5. være ledig som domene og selskapsnavn, og ikke vise til et beskyttet etternavn
  6. være lett å oppfatte, uttale og huske
  7. fungere godt visuelt

For å lykkes med et godt navn, kan det være en god investering å kontakte et profesjonelt navnbyrå. Dermed vil man kunne unngå krenkelse av andres immaterielle rettigheter, noe som kan føre til et «dødfødt» navn allerede før lansering.